ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2017-18 വര്‍ഷത്തെ USS പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിന് http://keralapareekshabhavan.in/ എന്ന ലിംക് സന്ദര്‍ശിക്കുക

ഓഫീസ് ബ്ലോഗുകള്‍

  • താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളുടെ ബ്ലോഗുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. 
  •  പ്രസ്തുത ബ്ലോഗുകളിലെ "സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്" ലിങ്ക് ക്ലിക്കു ചെയ്താല്‍ ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും ബ്ലോഗിലേക്കുള്ള ലിങ്കും ലഭ്യമാകും. 
DDE Kasaragod 

DIET Kasaragod

RMSA Kasaragod

SSA Kasaragod

IT@school Kasaragod

DEO Kanhangad

DEO Kasaragod

AEO Chervathur

AEO Bekal

AEO Hosdurg

AEO Chittarikal

AEO Kasaragod

AEO Kumbla 

AEO Manjeshwar

BRC Chervathur 

BRC Bekal 

BRC Hosdurg 

BRC Chittarikal

BRC Kasaragod 

BRC Kumbla

BRC Manjeshwar
No comments:

Post a Comment